Endora d.o.o. za građenje
Registrirano kod trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080612983
OIB: 76510686829
PDV identifikacijski broj: HR76510686829

Adresa: Antuna Bauera 3, 10 000 Zagreb

Temeljni kapital u iznosu od 320.000,00 kn uplaćen u cijelosti
IBAN: HR97 2340 0091 1102 8192 0, Privredna banka Zagreb, Radnička cesta 50

Članovi uprave Matija Mikić

e-mail: kontakt(at)endora.hr, web: www.endora.hr